Hayat Yardım Nasıl Çalışıyor?


Her kampanyamız ayrı bir projeden oluşuyor. Bu projelerimizde; Bize gelen duyumlar yada ihtiyaç sahiplerinin bizlere ulaşmaları sonucu gündeme geliyor. Bu duyumlar yada ihtiyaç sahiplerinin ulaşmaları sonrası, yerlerini tespit edip, gerçekliği araştırılıp, neler yapılması ve bu problemin nasıl çözülmesi gerektiği bünyemizde değerlendiriliyor.


Hayat Yardım Derneği olarak biz, genellikle tek başımıza,zaman zamanda diğer profesyonel kuruluşlarla ortak bir çalışma yürüterek, profesyonel bir organizasyon içerisinde tespit edilen yer, kurum yada kişilere Avrupadaki hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile Türkiyede ve Dünyada ihtiyaç duyan her insana ve her yere yardımlarımızı ulaştırıyoruz.


Kimlere ve Nerelere Yardım Ediliyor?


  • - Türkiyede ve Dünyada deprem, sel, yangın ve buna benzer doğal afetlerden zarar görmüş insanlara ve ülkelere yardım,
  • - Sosyal yardım sistemine teşfik (Yaşlılara, Hastalara, Engellilere, Çocuklara yardım etmek),
  • - Muhtaç durumdaki insanların aciliyet durumlarına göre yardım etmek,
  • - Cehalete karşı mücadele etmek,
  • - Dünya çapında aile birleşimlerini sağlamak,
  • - Sağlık sistemini teşfik etmek (Salgın, Doğal afetten zarar görmüş bölgelere tıbbi yardımda bulunmak),
  • - AO 53. Madde No: 1 uyarınca; Bedensel, Zihinsel veya Ruhsal durumları bozuk insanların desteklenmesi,
  • - AO 53. Madde No: 2 uyarınca; Başkalarının yardımına muhtaç olmaları nedeniyle insanların desteklenmesidir.

Derneğimiz kamu yararına çalışan 503 VR 4618 KI no.lu Kiel Eyalet Mahkemesi'nin dernek siciline kayıtlı, Alman Devletinin denetim ve desteği altında bulunan bir yardım kuruluşudur.


Hayat Yardım Organizasyonu kamu yararına çalışan bir dernektir. © 2010 Hayat Yardım Derneği uluslararası anlaşmaları ve 5846 sayılı yasa çerçevesinde tüm hakları saklıdır.